Jesteś tutaj: Strona główna / O nas

Naszym celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji pracowników firm i klientów indywidualnych. Zakres oferty, którą dla Państwa przygotowaliśmy daje możliwość poszerzenia kwalifikacji – od umiejętności osobistych aż po szkolenia specjalistyczne, dające wiążące uprawnienia w danej dziedzinie. Współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi trenerami, prowadzącymi zajęcia w oparciu o liczne metody interaktywne i warsztatowe, co pozwala uzyskać uczestnikom szkoleń praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności. Zapewniamy kompleksową organizację każdego szkolenia (m.in. materiały szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników, egzamin końcowy i catering)

Działalność szkoleniową prowadzimy od sierpnia 2009 r. Specjalizujemy się w organizacji kursów zawodowych. Sukcesywnie poszerzamy naszą ofertę m.in. o szkolenia motywujące (doradztwo zawodowe i psychologiczne, pośrednictwo pracy).

Posiadamy swoje oddziały w Lublinie, Łodzi, Wejherowie.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, pod nr. 2.18/00003/2012 oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr. 5798

 

Oferujemy szkolenia z zakresu:

 • wizażu
 • logistyki/spedycji
 • spawania metodą TIG
 • operatora maszyn CNC
 • przedstawiciela handlowego
 • specjalisty HR
 • programisty
 • montera instalacji OZE
 • oraz wiele innych.

W połowie 2011 r. wydaliśmy jedenaście książek wykorzystywanych do realizacji kursów:

 • Podstawy spawania metodą MIG/MAG,
 • Podstawy spawania metod TIG,
 • Podstawy spawania gazowego,
 • Podstawy spawania elektrodą otuloną,
 • Podstawy programowania obrabiarek numerycznych na przykładzie systemu SINUMERIK,
 • Podstawy programowania obrabiarek numerycznych na przykładzie systemu FANUC
 • Zestaw ćwiczeń z zakresu programowania systemu SINUMERIK i FANUC.
 • Operator żurawi Podstawy
 • Operator podestów ruchomych oraz wciągników i wciągarek Podstawy
 • Operator operatorów suwnic Podstawy
 • Operator wózków widłowych Podstawy

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji można  znaleźć w zakładce  Oferta.

Zapraszamy do współpracy!

 

Projekty unijne które obecnie realizujemy:

Projekt Nowa Szansa – Program Aktywizacji Zawodowej 30+

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 VII Regionalny rynek pracy 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany do 120 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze zgodnym z obszarem realizacji projektu tj. 11 powiatów woj. podkarpackiego: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski, ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski, które zainteresowane są nabyciem nowych kwalifikacji i kompetencji wraz ze zdobyciem doświadczenia zaw. w postaci stażu. Rodzaj kursu będzie wynikiem opracowanego IPD.

Więcej informacji www.nowaszansapodkarpackie.pl


Projekt Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 120 osób zamieszkałych na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu KC, po 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo), poprzez zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodach zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku (operatora CNC, specjalisty ds. sprzedaży, programista, specjalista HR) oraz poprzez pozostałe działania aktywizacyjne w okresie od 01.12.2016 do 31.08.2018.

Więcej informacji www.nowe-kwalifikacje.pl


Projekt Pomorska Aktywność Zawodowa

Projekt POMORSKA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA realizowany jest w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany do 470 osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji nie zbędnych na rynku pracy.

Więcej informacji www.pomorskaaktywosczawodowa.pl 


Projekt Lubelscy Zawodowcy

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 192 osób w tym (39 kobiet) zamieszkałych na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu KC w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez zdobycie kwalifikacji zgodnych z ich predyspozycjami i zapotrzebowaniem rynku oraz poprzez pozostałe działania aktywizacyjne ( w tym staże) w okresie od 01.03.2017r.do 28.02.2019r. w konsekwencji natomiast podjęcie zatrudnienia.

Więcej informacji www.lubelscyzawodowcy.com.pl

Kontakt

adres: 39-200 Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9
tel. 14 683 33 70
email: biuro@rogsj.pl

Biuro czynne od 7.30 do 15.30.

 

Skontaktuj się

 

RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSLUTING & BUSINESS TRAINING

ul. Jana III Sobieskiego 9
39-200 Dębica
tel./fax. 14 683 33 70
email: biuro@rogsj.pl

Zobacz więcej