Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta

PODSTAWY SPAWANIA METODĄ MIG/MAG

Opracowanie przeznaczone dla:

 • uczestników szkoleń z zakresu „Spawanie metodą MIG/MAG”,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności.

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach spawalniczych.

Okładka miękka, 72 str., kolor.

Spis treści:

 1. Zarys historyczny rozwoju spawalnictwa
 2. Historia spawania elektrycznego
 3. Historia spawania gazowego
 4. Sposoby łączenia metali – wiadomości ogólne
 5. Spawanie – wiadomości ogólne

5.1 Spawanie gazowe

5.2 Spawanie elektryczne

5.3 Spawanie termitowe

5.4 Spawanie łukiem krytym

5.5 Spawanie żużlowe

5.6 Spawanie w osłonie argonu

5.7 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla

5.8 Spawanie plazmowe

5.9 Spawanie elektronowe

 1. Złącza spawane oraz ich własność

6.1 Proces powstawania spoiny i złącza spawanego

6.2 Rodzaje spoin

6.3 Spawanie łukowe w osłonach gazowych – metoda MIG/MAG

 1. Półautomaty spawalnicze

7.1 Budowa półautomatów stosowanych w metodzie MAG

7.2 Przykłady urządzeń

 1. Spawanie automatyczne
 2. Gazy osłonowe do spawania
 3. Sposoby przenoszenia ciekłego metalu elektrody topliwej podczas spawania metodami MIG i MAG
 4. Dobór parametrów spawania
 5. Przygotowywanie elementów do spawania
 6. Techniki wykonywania spoin czołowych i pachwinowych w różnych pozycjach spawania
 7. Przykłady próbek spawanych metodą MAG (zdjęcia)
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spawania metodą MIG/MAG
 9. Wymagania
 10. Spawalnie i stanowiska spawalnicze

III. Wyposażenie i materiały technologiczne

 1. Kwalifikacje spawalnicze
 2. Wykonywanie prac spawalniczych
 3. Przykładowa karta oceny ryzyka ZAWODOWEGO na stanowisku spawacza

Cena za szt 22,50 brutto

 

PODSTAWY SPAWANIA METODĄ TIG

Materiały szkoleniowe przeznaczone dla:

 • uczestników szkoleń z zakresu „spawania metodą TIG”,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obsłudze tych urządzeń.

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach z zakresu spawania.

Okładka miękka, 80 str., papier kredowy, kolor.

Spis treści:

 1. Sposoby łączenia metali-wiadomości ogólne
  2. Zarys historyczny rozwoju spawalnictwa
  3. Spawanie-wiadomości ogólne
  4. Historia spawania gazowego
  5. Historia spawania elektrycznego
  6. Spawanie gazowe
  7. Spawanie elektryczne
  8. Spawanie termitowe
  9. Spawanie łukiem krytym
  10. Spawanie żużlowe
  11. Spawanie w osłonie argonu
  12. Spawanie w osłonie dwutlenku węgla
  13. Spawanie plazmowe
  14. Spawanie laserowe
  15. Spawanie elektronowe
  16. Złącza spawane oraz ich własności
  17. Proces powstania spoiny i złącza spawanego
  18. Rodzaje spoin
  19. Wady złączy spawanych
  20. Spawanie metodą TIG
  21. Przykład wyposażenia stanowiska do spawania metodą TIG
  22. Technika spawania
  23. Podstawowe parametry procesu spawania metodą TIG
  24. Wskazówki dotyczące spawania metodą TIG
  25. Przykłady urządzeń spawalniczych do spawania metodą TIG
  26. Dobór spawarki TIG
  27. Dobór osprzętu i materiałów dodatkowych
  28. Stale nierdzewne
  29. Przygotowanie materiałów do spawania
  30. Przykład przygotowania próbki „trójnikowej” do spawania
  31. Przykłady spawanych elementów metodą TIG aluminium i stali chromoniklowych
  32. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spawania
  I.    Wymagania
  II.   Spawanie i stanowiska spawalnicze
  III. Wyposażenie i materiały technologiczne
  IV.  Kwalifikacje spawalnicze
  V.   Wykonywanie prac spawalniczych
  33. Zalecane środki ochrony indywidualnej spawaczy
  34. Badania profilaktyczne ze względu na promieniowanie podczas spawania
  35. Przykładowa karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza

Cena za szt 22,50 brutto

 

PODSTAWY SPAWANIA GAZOWEGO

Opracowanie przeznaczone dla:

 • uczestników szkoleń „Spawanie gazowe”,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w spawaniu.

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach z zakresu spawania.

Okładka miękka, 55 str., papier kredowy, kolor.

Spis treści:

 1. ŁĄCZENIE METALI – WIADOMOŚCI OGÓLNE
 2. ZARYS HISTORYCZNY ROZWOJU SPAWALNICTWA
 3. SPAWANIE – WIADOMOŚCI OGÓLNE

3.1 HISTORIA SPAWANIA GAZOWEGO

3.2 HISTORIA SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO

3.3 Spawanie gazowe

3.4 Spawanie elektryczne

3.5 Spawanie termitowe

3.6 Spawanie łukiem krytym

3.7 Spawanie żużlowe

3.8 Spawanie w osłonie argonu

3.9 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla

3.10 Spawanie plazmowe

3.11 Spawanie laserowe

3.12 Spawanie elektronowe

 1. SPAWANIE ACETYLENOWO – TLENOWE. Metoda (311)

4.1 Gazy techniczne

4.2 URZĄDZENIA DO SPAWANIA GAZOWEGO

4.3 ACETYLEN

4.4 REDUKTORY

4.5 WĘŻE GUMOWE DO TLENU I ACETYLENU

4.6 PALNIKI

4.7 Płomień acetylenowo – tlenowy

 1. Materiały do spawania gazowego
 2. Metody spawania gazowego
 3. Cięcie metali i ich stopów tlenem
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. Wymagania
 6. Spawalnie i stanowiska spawalnicze

III. Wyposażenie i materiały technologiczne

 1. Kwalifikacje spawalnicze
 2. Wykonywanie prac spawalniczych

Cena za szt. 22,50 brutto

 

PODSTAWY SPAWANIA ELEKTRODĄ OTULONĄ

Opracowanie przeznaczone dla:

 • uczestników szkoleń „Spawanie elektrodą otuloną”,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w spawaniu.

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach z zakresu spawania.

Okładka miękka, 64 str., papier kredowy, kolor.

Spis treści:

 1. ŁĄCZENIE METALI – WIADOMOŚCI OGÓLNE
 2. ZARYS HISTORYCZNY ROZWOJU SPAWALNICTWA
 3. SPAWANIE – WIADOMOŚCI OGÓLNE

3.1 HISTORIA SPAWANIA GAZOWEGO

3.2 HISTORIA SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO

3.3 Spawanie gazowe

3.4 Spawanie elektryczne

3.5 Spawanie termitowe

3.6 Spawanie łukiem krytym

3.7 Spawanie żużlowe

3.8 Spawanie w osłonie argonu

3.9 Spawanie w osłonie dwutlenku węgla

3.10 Spawanie plazmowe

3.11 Spawanie laserowe

3.12 Spawanie elektronowe

 1. Spawanie elektryczne elektroda otuloną w metodzie MMA (111)

4.1 ELEKTRODY OTULONE

4.2 RODZAJE ŹRÓDEŁ PRĄDU

4.3 Technika spawania MMA

4.4 PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO SPAWANIA

4.5 Techniki wykonywania spoin czołowych i pachwinowych w różnych pozycjach spawania

4.6 PROCES POWSTAWIANIA SPOINY I ZŁĄCZA SPAWANEGO

4.7 RODZAJE SPOIN

4.8 Elektrody otulone

4.9 Przykłady spawarek

4.10 Przykład oznaczenia niektórych elektrod otulonych

4.11 Spawy poglądowe oraz narzędzia pomocnicze do spawania

4.12 Materiały dodatkowego spawania

4.13 Chemia techniczna

4.14 Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spawania

 1. Wymagania
 2. Spawalnie i stanowiska spawalnicze

III. Wyposażenie i materiały technologiczne

 1. Kwalifikacje spawalnicze
 2. Wykonywanie prac spawalniczych

4.15 Zalecane środki ochrony indywidualnej spawaczy

4.16 Przykładowa karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza

Cena za szt. 22,50 brutto

 

Pakiet książek niezbędnych do nauki obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W skład zestawu wchodzą:

– Opracowanie „Podstawy programowania obrabiarek numerycznych na przykładzie systemu SINUMERIK”

– Opracowanie „Podstawy programowania obrabiarek numerycznych na przykładzie systemu FANUC”

– Zestaw ćwiczeń z zakresu programowania systemu SINUMERIK oraz FANUC.

 

Opracowania przygotowane z myślą o:

 • uczestnikach szkoleń dla operatorów CNC,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obsłudze obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Autorem książek jest Grzegorz Balcer, nauczyciel przedmiotów zawodowych i wykładowca na kursach dla operatorów CNC.

Okładka miękka, opracowania po 88 str., ćwiczenia – 64 str.

Cena za szt. 22,50 brutto

 

OPERATOR ŻURAWI PODSTAWY

Opracowanie przeznaczone dla:

 • uczestników szkoleń z zakresu „operator żurawi”,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obsłudze tych urządzeń.

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach z zakresu obsługi żurawi.

Okładka miękka, 128 str., papier kredowy, kolor.

Spis treści:

 1. ŻURAWIE BUDOWLANE
 2. PODSTAWOWE PARAMETRY PRACY ŻURAWI BUDOWLANYCH
 3. DROGI I TORY POD ŻURAWIE

3.1 Wymagania torowiska

 1. OZNAKOWANIE ŻURAWI
 2. SPRZĘT MONTAŻOWY

5.1 Haki

5.2 Liny stalowe

5.3 Zawiesia

 1. ZABEZPIECZENIA ŻURAWI
 2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPERATORA

Cena za szt. 22,50 brutto

 

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH ORAZ WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK

Opracowanie przeznaczone dla:

 • uczestników szkoleń z zakresu „operator podestów ruchomych oraz wciągników i wciągarek”,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obsłudze tych urządzeń.

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach z zakresu obsługi podestów ruchomych/wciągników i wciągarek.

Okładka miękka, 64 str., papier kredowy, kolor.

Spis treści:

 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PODESTÓW

1.1 Podesty ruchome masztowe

1.2 Podesty ruchome wiszące

1.3 Podesty ruchome przejezdne

 1. CEL USTANOWIENIA DOZORU TECHNICZNEGO
 2. RODZAJE URZĄDZEŃ PODLEGŁYCH DOZOROWI TECHNICZNEMU
 3. FORMY SPRAWOWANIA DOZORU TECHNICZNEGO
 4. SYGNALIZACJA RUCHÓW
 5. PARAMETRY TECHNICZNE PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH
 6. LINY
 7. WCIĄGARKA
 8. MOBLINY I PRZESTAWNY SYSTEM PODWIESZEŃ
 9. PODESTY RUCHOME MASZTOWE
 10. PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

Cena za szt. 22,50 brutto

 

OPERATOR SUWNIC PODSTAWY

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach z zakresu obsługi suwnic.

Okładka miękka, 64 str., papier kredowy, kolor.

Spis treści:

1.1. Formy dozoru technicznego

 1. Rodzaje Badań technicznych

2.1 Badania odbiorcze

2.2 Badania okresowe

2.3 Badania doraźne

 1. Podstawowe obowiązki suwnicowego

3.1 Rozpoczęcie pracy

3.2 Praca

3.3 Zakończenie pracy

 1. Czynności zabronione
 2. Suwnice
 3. Elementy wyposażenia mechanicznego
 4. Wyposażenie elektryczne
 5. Podstawowe konstrukcje suwnic

8.1 Suwnice pomostowe

8.2 Suwnice bramowe

8.3 Suwnice podwieszane

 1. Producenci suwnic w Polsce
 2. Instrukcja BHP dla obsługi suwnic elektrycznych
 3. Zawiesia

11.1 Rodzaje zawiesi

Cena za szt. 22,50 brutto

 

OPERATOR WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Opracowanie przeznaczone dla:

 • uczestników szkoleń z zakresu „operator wózków widłowych”,
 • trenerów uczących z ww. zakresu,
 • osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w obsłudze tych urządzeń.

Autorem opracowania jest Jan Kasprzak, wieloletni wykładowca na kursach z zakresu obsługi wózków widłowych.

Okładka miękka, 128 str., papier kredowy, kolor.

Spis treści:

 1. Ogólne wiadomości o budowie wózka

Rodzaje zespołów i podzespołów w wózkach o napędzie spalinowym i elektrycznym i ich funkcje

 1. Podział wózków jezdniowych wg rodzaju napędu i sposobu pracy wózka

III. Zasady budowy silników spalinowych

 1. Zasada działania silnika czterosuwowego
 2. Zasada działania silnika dwusuwowego
 3. Charakterystyka wózków podnośnikowych i unoszących

VII. Układ hydrauliczny. Zasadniczy i dodatkowy osprzęt wózków (działający na bazie hydrauliki)

VIII. Zagrożenia i uciążliwości podczas pracy wózkami jezdniowymi

 1. BHP przy obsłudze wózków jezdniowych
 2. Budowa akumulatorów. Wyposażenie stanowiska kierowcy wózka jezdniowego. Urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczające, ostrzegawcze poszczególnych układów, decydujące o bezpiecznej pracy wózka
 3. Zasilanie gazem wózków jezdniowych

XII. Typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnych rodzajów zasilania

XIII. Charakterystyka wózków naładowanych i ciągnikowych

XIV. Charakterystyka wózków specjalnych. Pomocniczy sprzęt przeładunkowy

 1. Wózki specjalnego przeznaczenia

XVI. Obowiązki operatora w czasie i po zakończeniu pracy wózkami

XVII. Transport materiałów niebezpiecznych

XVIII. Czynności kierowcy przed rozpoczęciem pracy wózka

XIX. Drogi transportowe

 1. Wózki podnośnikowe czołowe z przeciwwagą

XXI. Wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG

XIX. Korzystanie z gazu LPG

XXII. Oznaczenie pozycji butli

XXIII. Przykład oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska operator wózka

Cena za szt. 22,50 brutto

Kontakt

adres: 39-200 Dębica, ul. Jana III Sobieskiego 9
tel. 14 683 33 70
email: biuro@rogsj.pl

Biuro czynne od 7.30 do 15.30.

 

Skontaktuj się

 

RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSLUTING & BUSINESS TRAINING

ul. Jana III Sobieskiego 9
39-200 Dębica
tel./fax. 14 683 33 70
email: biuro@rogsj.pl

Zobacz więcej